S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

VZORY PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV

VZORY PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV

ODKAZ NA WWW.UVZSR.SK - editovateľné vzory prevádzkových poriadkov

 

Oddelenie epidemiológie:

PP zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti

PP zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže:

PP pre chemické laboratóriá pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi - prílohy H a P vety, výstražné symboly

PP pre ubytovacie zariadenia pre deti a mládež

PP pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy

PP pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zar. starostlivosti pre deti do 3 rokov veku dieťaťa

PP telovýchovno-športového zariadenia pre deti a mládež

 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:

PP pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat

PP telovýchovno-športového zariadenia

PP ubytovacieho zariadenia

PP zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:

PP pre chemické laboratóriá pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi - prílohy H a P vety, výstražné symboly

PP pre prácu s expozíciou azbestu

PP pre prácu s expozíciou biologickým faktorom

PP pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu

PP pre prácu s expozíciou hluku

PP pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom

PP pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu

PP pre prácu s expozíciou vibráciám

PP pre prácu so záťažou teplom a chladom

PP pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou