S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

Kontakty

Odborné oddelenia

 • epidemiológia   lm.oe@uvzsr.sk  -044/551 42 41    0903 550 420    0911 236 988    0910 429 242
 • hygiena výživy   lm.hv@uvzsr.sk  -044/562 14 76; 562 02 54     0911 776 994     0911 107 080
 • hygiena detí a mládeže   lm.hdm@uvzsr.sk  -044/552 34 50     0904 236 996
 • hygiena preventívneho a pracovného lekárstva   lm.ppl@uvzsr.sk  -044/562 14 77    0911 236 994
 • hygiena životného prostredia   lm.hzp@uvzsr.sk  -044/552 12 78; 562 37 74    0903 441 095 
 • oddelenie podpory zdravia   lm.poradna@uvzsr.sk  -044/552 34 51   0910 459 333
 • právne oddelenie   lm.pravnik@uvzsr.sk 
 • informatik   lm.informatik@uvzsr.sk 
 •  

Osobný úrad

Poštová adresa

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
  so sídlom v Liptovskom Mikuláši
  IČO 00 607 215
 • P.O.Box 10 
  Štúrova 36
  031 80 Liptovský Mikuláš
  tel. ústredňa:  044/562 34 51