S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

Zmluvy2016

Číslo zmluvy  Dodávateľ IČO Názov zmluvy - dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma v Eur
1 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ     so sídlom v Liptovskom Mikuláši –- Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2016 14.3.2016 23.3.2016 14.3.2016 –-
2 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši –- Kolektívna zmluva pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 14.3.2016 23.3.2016 14.3.2016 –-
3 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ      so sídlom v Liptovskom Mikuláši –- Vnútorná smernica o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa 14.3.2016 23.3.2016 14.3.2016 –-
4 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Zmluva o praktickej výučbe 10.2.2016 23.3.2016 10.2.2016 1,35 €/1 študenthodina
5 Slovenská republika v správe RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši 00607215 Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.3.2016 3.5.2016 27.4.2016 535,17 /mesačne
6 Žilinský samosprávny kraj v správe: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 173361163 Zmluva o nájme nebytových priestorov 16.5.2016 1.6.2016 19.5.2016 170,10 €/mesačne a 170,18 €/ máj 2017
7 IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 36396567 Zmluva o poskytovaní služieb č. 80302100 20.6.2016 25.6.2016 20.6.2016 72 /mesačne
8 Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava 35776005 Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Liptovský Mikuláš 12.9.2016 15.9.2016 12.9.2016 0,03 € za jednotlivú pohľadávku
9 KOLLDENT, s.r.o., Prešov 44432313 Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 01/2016 30.11.2016 1.12.2016 30.11.2016 cena určená ÚRSO-m pre príslušné regulačné obdobie
10 Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava 35776005 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Liptovský Mikuláš 22.12.2016 23.12.2016 22.12.2016 odmena vo výške určenej zákonom č. 374/2014 Z.z.