S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr

Slobodný prístup k informáciám

Podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii a nepodliehajú režimu ochrany podľa iných predpisov (utajované skutočnosti, osobné informácie).
Postup pri poskytovaní informácií je zabezpečovaný podľa citovaného zákona, podľa Smernice a sadzobníka úhrad (informácie - TU!).

Údaje o zmluvách uzatvorených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ) od 1.1.2012 je možné nájsť na centrálnej internetovej stránke pre zverejnenie zmlúv www.crz.gov.sk.

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ.

 

ROK 2011

ROK 2012

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020