S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

zmluvy 2019

 

Číslo zmluvy  Dodávateľ IČO Názov zmluvy - dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma v Eur
1 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ     so sídlom v Liptovskom Mikuláši   Kolektívna zmluva  pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2019 16.01.2019 17.01.2019 16.01.2019  -
2 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši   Kolektívna zmluva pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 16.01.2019 17.01.2019 16.01.2019  -
3 Disig, a.s., Bratislava 35 975 946 Zmluva č. D2019012532 O poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 04.02.2019 05.02.2019 04.02.2019  -
4 Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava 35 776 005 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/RÚVZ Liptovský Mikuláš 25.02.2019 27.02.2019 25.02.2019  -
5 Katolíca univerzita v Ružomberku, Ružomberok 37 801 279 Dodatok č. 2 k zmluve o praktickej výučbe 27.02.2019 28.02.2019 27.02.2019 1,446 €/ študenthodina