S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

zmluvy 2018

Číslo zmluvy  Dodávateľ IČO Názov zmluvy - dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma v Eur
1 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Zmluva o praktickej výučbe 05.02.2018 07.02.2018 05.02.2018 1,35 €/ študenthodina
2 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ     so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Kolektívna zmluva  pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2018 09.02.2018 16.02.2018 09.02.2018  –
3 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Kolektívna zmluva pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 13.02.2018 16.02.2018 13.02.2018  –
4 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Vnútorná smernica o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa 13.02.2018 16.02.2018 13.02.2018  –
5 Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu 02.05.2018 10.05.2018 02.05.2018 0
6 Reproizol, s.r.o. 44 656 581 Zmluva o dielo č. 6/2018 22.05.2018 23.05.2018 do zhotovenia diela 21 176,-
7 IMAFEX Computers, s.r.o. 36414778 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 22.05.2018 23.05.2018 22.05.2018  -
8 GAJOS, s.r.o. 36376981 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 22.05.2018 23.05.2018 22.05.2018  -
9 ŽSK v správe Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2018/57/B/CI 21.05.2018 24.05.2018 21.05.2018 nájom a služby spojené s nájmom 348,76,-€/mes.
10 Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/RÚVZ Liptovský Mikuláš 15.06.2018 18.06.2018 15.06.2018  -
11 UNICAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš 36409022 Kúpna zmluva č. 22102018 25.10.2018 26.10.2018 25.10.2018 14 400,- €
12 KOLLDENT s.r.o., Prešov 44 432 313 Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 11/2018 22.11.2018 23.11.2018 22.11.2018 rozhodnutie URSO o určení ceny tepla
13 Slovenská republika v správe Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 607215 KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018 23.11.2018 26.11.2018 23.11.2018 425,12,- €
14 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Zmluva č. 201807947 o poskytovaní dôveryhodnej služby vykávania certifikátov 27.09.2018 08.01.2019 27.09.2018 nevuvedená