S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

zmluvy 2017

 

 

Číslo zmluvy  Dodávateľ IČO Názov zmluvy - dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma v Eur
1 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Zmluva o praktickej výučbe 1.2.2017 4.2.2017 1.2.2017 1,35 €/1 študenthodina
2 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ     so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Kolektívna zmluva  pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2017 31.1.2017 11.2.2017 31.1.2017  –
3 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Kolektívna zmluva pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 31.1.2017 11.2.2017 31.1.2017  –
4 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Vnútorná smernica o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa 31.1.2017 11.2.2017 31.1.2017  –
5 Žilinský smosprávny kraj v správe: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17336163 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/65/B/C-01 26.5.2017 1.6.2017 26.5.2017 za nájom a služby              264,80 mes. máj 2017; 264,75 €/mesiac
6 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017 pre zamestnancov v štátnej službe 17.5.2017 1.6.2017 10.3.2017 _
7 SOZ ZaSS Základná odborová organizácia RÚVZ         so sídlom v Liptovskom Mikuláši  – Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017 pre zamestnancov v štátnej službe 14.6.2017 15.6.2017 1.6.2017 _
8 BESONE, s.r.o., Liotovský Mikuláš 44277971 Zmluva č. 17-236s o dielo 16.11.2017 20.11.2017 16.112017 60 €/mesiac 
9 Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/RÚVZ Liptovský Mikuláš 1.12.2017 8.12.2017 1.12.2017 odmena vo výške určenej zákonom č. 374/2014 Z. z.
10 Commander Systems, s.r.o., Bratislava 35938617 Zmluva "COMPLETE"  o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 924/2017 15.12.2017 18.12.2017 15.12.2017 626,40 €
11 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice 162957 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_152/2017 15.12.2017 18.12.2017 15.12.2017 aktuálna cenníková cena v súlade so zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov