ÚVZ SR - Na vianočných trhoch sme vykonali 731 kontrol, čo je o tretinu viac ako vlani