Petícia na odstránenie hluku z priemyselných objektov v obytnej časti Okoličné – oznámenie