Osýpky sú vážne ochorenie

 http://www.uvzsr.sk/images/banners/letak_osypky.jpg