OPATRENIA PLATNÉ V ZELENÝCH, ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH A BORDOVÝCH OKRESOCH