S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac
Rozumiem

Kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018-2019 „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

 

Expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí myslí. Nebezpečné látky na pracovisku môžu spôsobovať širokú škálu zdravotných problémov a chorôb a predstavujú aj bezpečnostné riziká. Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 – 2019  je zvýšiť informovanosť o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku, a podporiť kultúru prevencie rizika.

 

Kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018-2019 „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ má tieto ciele:

·         zvýšiť informovanosť o význame kontrolovania nebezpečných látok na európskych pracoviskách;

·         propagovať hodnotenie rizík, elimináciu a nahradenie, ako aj hierarchiu preventívnych opatrení;

·         zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciou karcinogénom pri práci;

·         zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami a na tie skupiny, ktoré sú vo väčšej miere ohrozené (napr. ženy, migranti a mladí ľudia);

·         zvýšiť informovanosť o vývoji politík a súčasnom legislatívnom rámci.     


Na Slovensku je národným kontaktným miestom EÚ-OSHA Národný inšpektorát práce.


Ďalšie informácie ku kampani sú uverejnené na stránke https://healthy-workplaces.eu/sk.

 

Cena za dobrú praxv rámci kampane Zdravé pracoviská 

Sprievodca kampaňou

Zdravé pracoviská - leták

Zdravé pracoviská - základné informácie