Informácia o kampani - Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky