Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie