Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania