Kontakty

Regionálny hygienik

Odborné oddelenia

 • epidemiológia   lm.oe@uvzsr.sk  -044/551 42 41    0903 550 420
 • hygiena výživy   lm.hv@uvzsr.sk  -044/562 14 76; 562 02 54    0911 776 994
 • hygiena detí a mládeže   lm.hdm@uvzsr.sk  -044/552 34 50
 • hygiena preventívneho a pracovného lekárstva   lm.ppl@uvzsr.sk  -044/562 14 77    0911 236 994
 • hygiena životného prostredia   lm.hzp@uvzsr.sk  -044/552 12 78; 562 37 74    0903 441 095  0904 810 432
 • oddelenie podpory zdravia   lm.poradna@uvzsr.sk  -044/552 34 51   0902 035 376

Osobný úrad

Poštová adresa

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
  so sídlom v Liptovskom Mikuláši
  P.O.Box 10 
  Štúrova 36
  031 80 Liptovský Mikuláš
  tel. ústredňa:  044/562 34 51  FAX:  044/552 34 55