Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

Viac info

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie

Viac info

DOVOLENKOVÝ MANUÁL

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16