Ponuka práce - voľné pracovné miesta

Viac info

Európsky imunizačný týždeň 24.4. – 30.4.2016 - Deň otvorených dverí v poradni očkovania 28.4.2016

Viac info

SVETOVÝ DEŇ VODY - 22. MAREC 2016

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16