KORONAVÍRUS na Slovensku v okresoch

Viac info

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia

Viac info

Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte vyplniť online registračný formulár

!!! Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte vyplniť ONLINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR !!! Povinnosť vyplniť online registračný formulár po príchode z rizikovej…

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16