31. máj - Svetový deň bez tabaku

Viac info

Potvrdenia o očkovaní proti COVID-19, medzinárodné očkovacie preukazy - informácia

Viac info

VYZVI SRDCE K POHYBU - 10. máj - Svetový deň - pohybom k zdraviu

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16