MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA región Liptov

Viac info

14.november - Svetový deň cukrovky

Viac info

EDUKAČNÝ MATERIÁL pre osoby COVID pozitívne a kontakty s COVID pozitívnou osobou

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16