Usmernenie hlavného hygienika SR týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV

Viac info

Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí

Viac info

Nebezpečné kozmetické výrobky 21.01.2020

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16