COVID - 19 KORONAVÍRUS

call centrum - od 8.00 hod. do 15.00 hod  v pracovných dňoch

0904 810 432, 0904 236 996, 044/552 34 50

 

EDUKAČNÝ MATERIÁL pre osoby COVID pozitívne a kontakty s COVID pozitívnou osobou

- Čo mám robiť ak som COVID-19 pozitívny?

- Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID-19?

- Formulár hromadný pre kontakty s osobou COVID-19

 

OPATRENIE RÚVZ LIPT. MIKULÁŠ PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA s platnosťou od 02.10.2020 - pre okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok 

informácie o KORONAVÍRUSE COVID 19 - link tu 

SÚHRN VŠETKÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH Úradom verejného zdravotníctva SR - viď Úradná tabuľa ÚVZ SR

 

KORONAVÍRUS na Slovensku v okresoch - Semafor okresov a počet prírastkov

https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

 

!!! POVINNOSť VYPLNIŤ ONLINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR PO PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY !!! - https://korona.gov.sk/ehranica/

Informácie: https://www.health.gov.sk/Titulka

 

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus

 

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA - vydané rozhodnutia

Mobilné odberové miesto - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš - rozhodnutie 2020/01056-01

Mobilné odberové miesto - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - miesto prevádzkovania: Považská ul. č.2, budova E, 034 26  Ružomberok - rozhodnutie 2020/01055-01

Mobilné odberové miesto -  s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID - 19, Kuzmányho 918/15, 031 01  Liptovský Mikuláš - rozhodntutie 2020/01914-01

Mobilné odberové miesto -  s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID - 19, Majere 1089/13, 034 01  Ružomberok - rozhodntutie 2020/01919-02

Mobilné odberové miesto -  s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID - 19, Koliba Fatranka, Čremošná 6822,  Ružomberok - rozhodntutie 2020/01930-02

Mobilné odberové miesto -  s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID - 19, vstupný areál LNsP, Palúčanská 214/25, Liptovský Mikuláš - rozhodntutie 2020/01934-02