Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (29.týždeň)