:: Adresa ::

RÚVZ Liptovský Mikuláš
Štúrova ul. 36
031 80 Liptovský Mikuláš
tel.č.: 044-5623451

:: Pracovná doba ::

Pondelok až piatok:
7.00 - 15.00 hod.

:: Verejné obstarávanie ::
:: Register odborne spôsobilých osôb ::
:: SERVIS ::

Valid XHTML 1.0 Strict

Made with CSS

RSS

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši bol zriadený ako orgán verejného zdravotníctva s pôsobnosťou pre územie okresu Liptovský Mikuláš a okresu Ružomberok.

Hlavné činnosti úradu

Regionálny hygienik

MUDr.  Gabriela    G u r á ň o v á    

zástupca regionálneho hygienika - MUDr. Mgr.  Iveta  Triznová,   MPH, MHA  

Vedúca osobného úradu

Mgr.  Zlatica    J a n k o v s k á    

Odborné úseky - oddelenia

Organizačná štruktúra úradu 2011 (súbor pdf)

Kde nás nájdete   »»

Úrad verejného zdravotníctva SR - jeho činnosti a aktivity

Činnosti a aktivity ÚVZ SR (súbor pdf)

Čo robí ÚVZ SR a jeho pracoviská "pre naše zdravie, pre nás" (súbor pdf)

Vytvorené: Apríl 2008

NAJ.sk